Amira Yuu

  • Amira Yuu
  • :
  • : Little Cupid
  • : 2020-04-03 14:40:01
  • : 1354 Xu
  • : 4 Thẻ
Amira Yuu – Thiết kế ảnh bìa
Amira Yuu – Thiết kế ảnh bìa

(Amira Yuu - 19/5 lúc 1:55)

Nhận thiết kế ảnh bìa theo yêu cầu.

Ngày trời trở nắng
Ngày trời trở nắng

(Amira Yuu - 06/5 lúc 10:21)

“Ta luôn yêu thích một nơi nào đó đâu phải vì nơi đó đẹp, hay rộng lớn, điều quan trọng nhất là con người, là vì nơi đó gắn với một bóng hình mà ta thương.”
Viết cho những người lưu luyến tuổi thơ.

Vnkings.com