An Nguyen

  • An Nguyen
  • :
  • :
  • : 2016-12-02 17:24:35
  • : 25 Xu
  • : 5 Thẻ
Chí Tôn Võ Thần
Chí Tôn Võ Thần

(An Nguyen - 04/12 lúc 8:38)

Thiên Đế? Không làm. Thần Tướng? Ta lười dạy cho bọn ngu ngốc đó. Ta thích một chữ thôi : Thần!!!

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lạc Ảnh Trần Tiên Bạch Sương Tuyết và 51 Khách

Thành Viên: 25968
|
Số Chủ Đề: 4559
|
Số Chương: 15430
|
Số Bình Luận: 30925
|
Thành Viên Mới: Tôm Bé