Annie Sun

  • Annie Sun
  • :
  • : Tôi mang hai chữ:Thiên Lam.
  • : 2016-12-25 08:48:19
  • : 180 Xu
  • : 0 Thẻ
Tự lau nước mắt
Tự lau nước mắt

(Annie Sun - 21/2 lúc 12:52)

Rồi tự lau nước mắt cho mình

Từ bỏ
Từ bỏ

(Annie Sun - 20/2 lúc 6:08)

Nguyện từ bỏ cậu

Tự kỷ
Tự kỷ

(Annie Sun - 01/2 lúc 6:55)

Tôi thấy cả thế giới quay lưng với chính mình

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Lục Minh Hoa Ngọc Phong Hà Thanh Phương Thúy Nguyễn Thị Thiên An Hoang Hai Nguyen Phạm Lan Anh và 200 Khách

Thành Viên: 29170
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16345
|
Số Bình Luận: 34992
|
Thành Viên Mới: Phạm Lan Anh