Mashiro-miuna

 • Mashiro-miuna
 • :
 • : Nếu muốn mai này mua đồ không cần nhìn giá, hãy làm việc mà không cần nhìn giờ.
 • : 2018-07-10 17:16:07
 • : 457 Xu
 • : 6 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 60 King Chém Gió I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 100 King Kiên Cường III
  1 60 King Văn Sư II
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 100 King Chém Gió II
  1 60 King Văn Thần I
  Tổng sức mạnh: 560
Tuổi thơ – Bão lớn
Tuổi thơ – Bão lớn

(Mashiro-miuna - 15/7 lúc 11:50)

Tuổi thơ là bão. Chỉ hi vọng, bão lớn qua mau…

Họ nói
Họ nói

(Mashiro-miuna - 11/7 lúc 9:19)

Tôi viết thơ, để giãi bày lòng mình và để hát lên bài ca từ trái tim của tất cả mọi người.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Hoa Ngọc Phong Điền Bách Diệp Huy Ngo Đông Bình Nguyễn Thiên Ảnh Thụy Miên Bé Yun Linh Thuy và 82 Khách

Thành Viên: 35625
|
Số Chủ Đề: 5514
|
Số Chương: 17988
|
Số Bình Luận: 63075
|
Thành Viên Mới: Cây Cỏ