Story Ones Ads QC

Bộ Tâm

  • Bộ Tâm
  • :
  • :
  • : 2016-10-14 00:47:21
  • : 142 Xu
  • : 0 Thẻ
Chấp Niệm
Chấp Niệm

(Bộ Tâm - 14/10 lúc 3:11)

Đây không hẳn là truyện ngắn mà là những mẩu cắt lát của 1 bối cảnh rộng được căn lại thành từng câu truyện có kết thúc trọn vẹn xoay quanh 1 trục lớn, đó là chấp niệm.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Akabane1701 Linh Yunki Gấu Mều và 77 Khách

Thành Viên: 37086
|
Số Chủ Đề: 5633
|
Số Chương: 18305
|
Số Bình Luận: 69690
|
Thành Viên Mới: Thư Thư