Cai Bap

  • Cai Bap
  • :
  • :
  • : 2017-08-29 08:55:55
  • : 61 Xu
  • : 0 Thẻ
Đồng Hồ Lạnh
Đồng Hồ Lạnh

(Cai Bap - 07/9 lúc 4:46)

Đây là một series phá án dài tập. Tiếp nối oneshot – “Uyên Ương Đàm”. Phần tiếp theo này sẽ cuộc đối đầu sinh tử giữa nhân vật chính và kẻ thù trong bóng tối. 1 mạng đổi 1 mạng

Uyên Ương Đàm
Uyên Ương Đàm

(Cai Bap - 30/8 lúc 10:33)

Một chuyện tình ngang trái. Đất nước chiến tranh, gia tộc đối đầu, âm mưu và thủ đoạn. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng mà họ được phép gọi cho nhau trước khi mãi mãi không còn gặp lại nữa.

Vnkings.com