Cẩm Mạc

  • Cẩm Mạc
  • :
  • : Tình yêu là một chén thuốc độc. Dù biết uống nó sẽ đau khổ trăm bề , nhưng ta vẫn cam tâm uống cạn để được ở bên nàng.
  • : 2017-03-15 10:50:28
  • : 315 Xu
  • : 1 Thẻ
Ngự Sử Đài
Ngự Sử Đài

(Cẩm Mạc - 04/6 lúc 9:54)

“Hai ta nợ nhau một kiếp nhân sinh…
Hãy để ta che chở cho nàng khỏi phong ba bão tố…”

Nợ Ngài Kiếp Này
Nợ Ngài Kiếp Này

(Cẩm Mạc - 17/3 lúc 5:08)

Tình yêu là một chén thuốc độc. Dù biết uống nó sẽ đau khổ trăm bề , nhưng ta vẫn cam tâm uống cạn để được ở bên nàng.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ken Ho Lục Minh Tường Vi và 123 Khách

Thành Viên: 18810
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Nhung Phan