Charline Dang

  • Charline Dang
  • :
  • :
  • : 2017-04-21 06:44:36
  • : 202 Xu
  • : 1 Thẻ
Bố – chỗ dựa hay gánh nặng
Bố – chỗ dựa hay gánh nặng

(Charline Dang - 16/10 lúc 8:20)

Một khía cạnh khác về bóng hình của bố.

Thần cấp lừa gạt sư
Thần cấp lừa gạt sư

(Charline Dang - 18/7 lúc 8:43)

Thần cấp lừa gạt sư, lừa thiên gạt địa!
Cái gì là lừa gạt? Lừa gạt là một loại kỹ xảo, đem chính mình biến thành vạn vật sau đó từ giữa thu hoạch ích lợi.

Bà Hà
Bà Hà

(Charline Dang - 22/4 lúc 1:10)

Kỷ niệm một người đã ra đi.

Gấu Trúc
Gấu Trúc

(Charline Dang - 21/4 lúc 3:17)

Chú Gấu Bông muốn đi chơi.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bé Con Mộng Ảo nath ngn và 74 Khách

Thành Viên: 11821
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: Vương Thảo Nhiên