Clover Le

  • Clover Le
  • :
  • : (Sci-fi + Ost)* :) = me !
  • : 2017-09-16 05:07:42
  • : 208 Xu
  • : 0 Thẻ
Chúng ta đến từ những vì sao!
Chúng ta đến từ những vì sao!

(Clover Le - 22/9 lúc 11:29)

“…Hoàng Y đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn tiếp tục:
– Những ngôi sao kia được sinh ra rồi cũng sẽ chết đi, trở thành những đám bụi khí. Loài người cũng vậy, bởi vì chúng ta đến từ những vì sao…”

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phong Thanh Tử Hà Đóa Miêu Miêu Trang Trương Man Man Nhiên Băng Vivi (Nguyễn) Chiến Thần Bại Trận nikki an thư võ Đôraêmon Ngọc Quý Phạm và 104 Khách

Thành Viên: 18871
|
Số Chủ Đề: 3880
|
Số Chương: 12621
|
Số Bình Luận: 24678
|
Thành Viên Mới: nguyễn thị thùy dương