Đăng Tân

  • Đăng Tân
  • :
  • :
  • : 2018-08-27 13:54:51
  • : 65 Xu
  • : 0 Thẻ
Thiên Tình Uyển
Thiên Tình Uyển

(Đăng Tân - 01/6 lúc 8:11)

Truyện tình yêu là điều cấm kị ở thiên giới đặc biệt là tình giữa tiên và người trần. Thế nhưng cũng không ít lần các tiên nhân phá luật để đến với người mình yêu từ nhiều kiếp.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đào Thảo Phương Dao Phuong Thanh và 80 Khách

Thành Viên: 28581
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34320
|
Thành Viên Mới: Thúy Nga Trịnh