Evie Lê

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
 • Evie Lê
 • :
 • :
 • : 2019-04-30 05:25:39
 • : 38 Xu
 • : 0 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sư I
  1 60 King Cống Hiến I
  Tổng sức mạnh: 100
Vnkings.com