Hắc Đê U

  • Hắc Đê U
  • https://hacdeu.wordpress.com/
  • https://www.facebook.com/hacdeu
  • : Một mọt truyện, thích viết truyện, muốn có người đọc truyện mình viết, mong cmt!
  • :
  • : 659 Xu
  • : 4 Thẻ
Thiên Ma Nữ Vương
Thiên Ma Nữ Vương

(Hắc Đê U - 05/11 lúc 9:46)

Một kẻ phàm nhân, một người tu tiên và một ma vương.
Vốn tưởng không có gì liên quan nhưng lại can hệ mật thiết để vạch lại một phần lịch sử bị che giấu…

Thành Viên

Thành viên online: phonglan211233 Bay Bay Thuần Khiết Sịp Dâu Tây Hiền Dương Lê Yumi Phạm và 90 Khách

Thành Viên: 1822
|
Số Chủ Đề: 913
|
Số Chương: 2022
|
Số Bình Luận: 7833
|
Thành Viên Mới: Quyên Đen