Hang Tran

 • Hang Tran
 • :
 • :
 • : 2017-07-16 13:41:26
 • : 24 Xu
 • : 1 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sư I
  Tổng sức mạnh: 40
Giới thiệu mà thôi
Giới thiệu mà thôi

(Hang Tran - 20/7 lúc 8:19)

giới thiệu tên là lời chào đối vs mọi người

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 77 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi