Hằng Trương

Nguyện bên nhau đến ngàn năm
Nguyện bên nhau đến ngàn năm

(Hằng Trương - 04/9 lúc 8:27)

Cô và hắn đã từng nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, thế nhưng kiếp này họ chưa đến được với nhau đã phải âm dương chia lìa. Đó là nhân quả mà họ phải gánh chịu ở kiếp trước, liệu có sửa được không?

Thành Viên

Thành viên online: Tĩnh Tâm Bé Con Thien Kim Giang Ken Bin Oppa'x Thiên'x Thiên'x Thủy Thùy Lệ Nhật và 127 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi