Hằng Trương

Nguyện bên nhau đến ngàn năm
Nguyện bên nhau đến ngàn năm

(Hằng Trương - 04/9 lúc 8:27)

Cô và hắn đã từng nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, thế nhưng kiếp này họ chưa đến được với nhau đã phải âm dương chia lìa. Đó là nhân quả mà họ phải gánh chịu ở kiếp trước, liệu có sửa được không?

Thành Viên

Thành viên online: Nga Hoàng Quỳnh Sandy Nguyen Ai Du Du Kiều Nhi Đức Thịnh và 51 Khách

Thành Viên: 9585
|
Số Chủ Đề: 2334
|
Số Chương: 6471
|
Số Bình Luận: 16770
|
Thành Viên Mới: Bi