Vương Thất

  • Vương Thất
  • :
  • :
  • : 2019-10-09 18:55:37
  • : 347 Xu
  • : 2 Thẻ
Dược sư
Dược sư

(Vương Thất - 19/11 lúc 5:11)

Thể loại: đam mỹ, đoản, nhất công nhất thụ, truyện kể theo góc nhìn của người thứ ba (trừ hai phần cuối), nhiều cp, HE…
Nhân vật chính: thế tử x dược sư

Until Dawn (Khi bình minh đến)
Until Dawn (Khi bình minh đến)

(Vương Thất - 14/10 lúc 7:12)

Thể loại: tận thế, xác sống, siêu năng lực, hành động, viễn tưởng
Nhân vật chính: Faun Algiedi
Nhân vật phụ: Antares, Albus, Samuel, Prim….

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mong Tho Vo Thuỳ Dương và 134 Khách

Thành Viên: 29269
|
Số Chủ Đề: 4868
|
Số Chương: 16035
|
Số Bình Luận: 35124
|
Thành Viên Mới: Kasuga