Hướng Vấn Thiên

 • Hướng Vấn Thiên
 • :
  Đại Việt Thiên Đế

 • : Dù thế nào, ta vẫn là một bông hoa nhỏ phát hào quang...
 • : 2017-05-09 09:25:36
 • : 162 Xu
 • : 0 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Năng Nổ II
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 100 King Thân Thiện
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Cống Hiến II
  1 60 King Cống Hiến I
  1 100 King Tác Giả III
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Văn Thần II
  1 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Văn Thánh I
  1 200 King Nhiệt Huyết II
  1 200 King Tác Giả V
  1 60 King Chém Gió I
  Tổng sức mạnh: 2040
Đại Việt Thiên Đế
Đại Việt Thiên Đế

(Hướng Vấn Thiên - 10/5 lúc 1:15)

Đại lục này là của Đại Việt ta, ta lấy lại là lẽ đương nhiên. Ngươi dám chống lại ta, chống lại người được trời cao phù trợ sao?

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Nhiếp Dĩ Tố Nguyễn Võ Thy Trang Thỏ Lười và 185 Khách

Thành Viên: 29273
|
Số Chủ Đề: 4868
|
Số Chương: 16038
|
Số Bình Luận: 35134
|
Thành Viên Mới: Cao Hữu Quốc Trí