Huyền Nguyễn Thị Thu

Noel của Kỉ
Noel của Kỉ

(Huyền Nguyễn Thị Thu - 30/7 lúc 12:16)

Thật ra, mỗi đứa trẻ đều có ông già Noel của riêng mình, và tôi cũng chợt biết rằng tôi cũng muốn có một ông cho riêng tôi.

Thành Viên

Thành viên online: Nụ Cười Của Bé Oppa'x Thiên'x Thiên'x Cao Duy Đức và 135 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My