Huyền Nguyễn Thị Thu

Noel của Kỉ
Noel của Kỉ

(Huyền Nguyễn Thị Thu - 30/7 lúc 12:16)

Thật ra, mỗi đứa trẻ đều có ông già Noel của riêng mình, và tôi cũng chợt biết rằng tôi cũng muốn có một ông cho riêng tôi.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thu Thuỷ Yui Hikaru và 67 Khách

Thành Viên: 10416
|
Số Chủ Đề: 2509
|
Số Chương: 7701
|
Số Bình Luận: 18178
|
Thành Viên Mới: Yui Hikaru