Huỳnh Quyên

 • Huỳnh Quyên
 • :
 • : Người lập dị.
 • : 2018-01-04 13:48:06
 • : 50 Xu
 • : 0 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Chém Gió II
  1 40 King Tác Giả I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Văn Thánh I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Văn Thần II
  Tổng sức mạnh: 760
Hoạ Thần
Hoạ Thần

(Huỳnh Quyên - 20/3 lúc 5:46)

Bổn đại gia trời sinh anh tuấn tiêu sái, đẹp trai phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm việc tốt không xưng tên, chuyên thích cảnh anh hùng cứu mĩ nhân và đặc biệt ghét cay ghét

Boss phản diện là người ngoài lề
Boss phản diện là người ngoài lề

(Huỳnh Quyên - 08/2 lúc 3:02)

Người lúc nào cũng đi phía trước nên chẳng bao giờ biết ta ở phía sau nhìn người như thế nào, giá như người có thể quay lại nhìn ta dù chỉ một chút.

Tác giả ác ma
Tác giả ác ma

(Huỳnh Quyên - 04/2 lúc 9:19)

Ác quỷ hay kẻ xấu số.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Minh Sarly Kim86 Naby Nguyen Thúy Lạc Vy và 89 Khách

Thành Viên: 11214
|
Số Chủ Đề: 2639
|
Số Chương: 8260
|
Số Bình Luận: 18919
|
Thành Viên Mới: Trang Đàm