Huỳnh Quyên

 • Huỳnh Quyên
 • :
  Dương Tam Lão Đầu

 • : Người lập dị.
 • : 2018-01-04 13:48:06
 • : 41 Xu
 • : 3 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Chém Gió II
  1 40 King Tác Giả I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Văn Thánh I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Văn Thần II
  1 60 King Cống Hiến I
  1 100 King Cống Hiến II
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Thân Thiện
  1 60 King Chém Gió I
  Tổng sức mạnh: 1280
Hoạ Thần
Hoạ Thần

(Huỳnh Quyên - 20/3 lúc 5:46)

Bổn đại gia trời sinh anh tuấn tiêu sái, đẹp trai phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm việc tốt không xưng tên, chuyên thích cảnh anh hùng cứu mĩ nhân và đặc biệt ghét cay ghét

Phản phái hệ thống: Boss phản diện, hãy làm phản!
Phản phái hệ thống: Boss phản diện, hãy làm phản!

(Huỳnh Quyên - 08/2 lúc 3:02)

Người lúc nào cũng đi phía trước nên chẳng bao giờ biết ta ở phía sau nhìn người như thế nào, giá như người có thể quay lại nhìn ta dù chỉ một chút.

Xuyên qua thế giới thú nhân tìm lại nụ cười
Xuyên qua thế giới thú nhân tìm lại nụ cười

(Huỳnh Quyên - 04/2 lúc 9:19)

Nhân sinh ngắn ngủi mấy ai hạnh phúc.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Phú Katpha quynh moon Elena D. Zunasa và 106 Khách

Thành Viên: 29248
|
Số Chủ Đề: 4867
|
Số Chương: 16039
|
Số Bình Luận: 35083
|
Thành Viên Mới: Elena D. Zunasa