Story Ones Ads QC

Đinh Khả

  • Đinh Khả
  • :
  • : Đam mê về lịch sử phong kiến hào hùng của dân tộc Việt. Muốn đưa cái nhìn toàn diện và cho người đọc dễ tiếp nhận với lượng kiến thức khó ăn trong sách vở thông qua các bộ truyện của bản thân.
  • : 2019-06-19 10:53:54
  • : 620 Xu
  • : 2 Thẻ
Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)
Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)

(Đinh Khả - 07/10 lúc 8:28)

Một bộ truyện về cuộc đời vua Quỷ Lê Uy Mục.

Huyết Long Chủy Thủ
Huyết Long Chủy Thủ

(Đinh Khả - 20/6 lúc 7:51)

Bối cảnh truyện được diễn ra ở Đại Việt từ năm 1789 đến năm 1804.

Vọng Hồ Điệp
Vọng Hồ Điệp

(Đinh Khả - 20/6 lúc 7:51)

Mốc thời gian của truyện trong khoảng từ năm 1486 đến năm 1488 thời vua Lê Thánh Tông.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoa Tuyền Nhi Ái Hà Trúc Phượng Le Anh Quan Thành Nam và 71 Khách

Thành Viên: 36885
|
Số Chủ Đề: 5614
|
Số Chương: 18226
|
Số Bình Luận: 68696
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc