Story Ones Ads QC

Baotran Hà

  • Baotran Hà
  • :
  • : Xin chào, gọi tôi là Kim Hàn Hi.
  • : 2018-07-22 02:52:28
  • : 99 Xu
  • : 0 Thẻ
Drama – Những Người Xa Lạ
Drama – Những Người Xa Lạ

(Baotran Hà - 07/4 lúc 9:01)

Chúng ta chỉ là những người xa lạ, nhưng những cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ gắn kết mọi người lại với nhau. Dù cuộc sống ban tặng cho ta điều gì thì hãy luôn trân trọng nó.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Trúc Phượng Suyễn Ái Mộc Du và 91 Khách

Thành Viên: 36262
|
Số Chủ Đề: 5570
|
Số Chương: 18086
|
Số Bình Luận: 66177
|
Thành Viên Mới: Virginia Stella