Linh Dan Tran

 • Linh Dan Tran
 • :
 • : Đừng hi vọng để rồi thất vọng (nhưng) Đừng quá thất vọng để vụt mất hi vọng.
 • : 2018-07-13 09:59:26
 • : 332 Xu
 • : 10 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Chém Gió I
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Văn Thần II
  1 160 King Văn Thánh II
  1 160 King Tác Giả IV
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  Tổng sức mạnh: 1300
Ngang Trái Ái Tình (đang sửa chữa)
Ngang Trái Ái Tình (đang sửa chữa)

(Linh Dan Tran - 31/7 lúc 12:43)

Trăng khuyết, trăng lại tròn

Người đến người lại đi.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huy Ngo và 90 Khách

Thành Viên: 30559
|
Số Chủ Đề: 5032
|
Số Chương: 16416
|
Số Bình Luận: 37061
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Thanh Hồng