Story Ones Ads QC

Linh Dan Tran

 • Linh Dan Tran
 • :
 • :
 • : 2018-07-13 09:59:26
 • : 520 Xu
 • : 8 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Chém Gió I
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Văn Thần II
  1 160 King Văn Thánh II
  1 160 King Tác Giả IV
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  Tổng sức mạnh: 1300
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vong Hoa Ngọc Phong Trúc Phượng Le Anh Quan và 89 Khách

Thành Viên: 36885
|
Số Chủ Đề: 5614
|
Số Chương: 18226
|
Số Bình Luận: 68697
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc