Lam San

  • Lam San
  • :
  • : Không biết giọng đọc của mình sau khi thu âm nghe sẽ thế nào nhỉ?!
  • : 2016-12-16 08:13:25
  • : 84 Xu
  • : 1 Thẻ
Người tốt – Người xấu
Người tốt – Người xấu

(Lam San - 19/12 lúc 4:18)

Tôi là gì giữa dòng đời tốt – xấu?

Lựa chọn
Lựa chọn

(Lam San - 19/12 lúc 4:18)

Cuộc đời ai cũng một lần muốn được làm lại, chọn một hướng đi khác xem có thay đổi tốt đẹp hơn không. Nó cũng vậy…

Có lẽ kiếp trước ta nợ nhau
Có lẽ kiếp trước ta nợ nhau

(Lam San - 16/12 lúc 9:26)

Mỗi người gặp nhau là một cái duyên, là duyên may hay là duyên nợ. Chỉ có thể trả lời ở kiếp sau mà thôi.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đặng Tường Vi và 120 Khách

Thành Viên: 21328
|
Số Chủ Đề: 4142
|
Số Chương: 13902
|
Số Bình Luận: 27097
|
Thành Viên Mới: STRAWBERRY A.R.M.Y