Lão Ma

Hội/Nhóm

[Huyền Ảo Thư Các]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
 • Lão Ma
 • :
  Bóng Ma Vô Hình

 • :
 • : 2020-02-02 08:51:10
 • : 109 Xu
 • : 0 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Tác Giả III
  1 100 King Kiên Cường III
  1 40 King Văn Sư I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 160 King Văn Thánh II
  1 40 King Kiên Cường I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Cống Hiến II
  1 60 King Văn Thần I
  1 100 King Thân Thiện
  1 200 King Nhiệt Huyết II
  1 200 King Kiên Cường IV
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Thông Thái I
  1 200 King Công Thần
  1 300 King Triệu Phú
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 200 King Tác Giả V
  1 60 King Chém Gió I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Cống Hiến I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 100 King Văn Thần II
  1 60 King Văn Sư II
  Tổng sức mạnh: 3020
Cổ Độc Thần Vương
Cổ Độc Thần Vương

(Lão Ma - 03/2 lúc 2:43)

Phạm Lê một thanh niên mồ côi từ bé, mười hai tuổi bị ném ra khỏi côi nhi viện vì nhìn thấy cái không nên nhìn thấy.
Hai mươi tuổi mắc phải một căn bệnh lạ.
Nhìn chung cuộc đời hắn đầy bi kịch.

Vnkings.com