Loạn Thị

  • Loạn Thị
  • :
  • : Một người đọc khó tính, ưa soi mói nhưng cũng dễ bị xúc động. (Tôi khóc than, trời rơi giọt lệ/ Đất cỗi cằn, từ ngữ khô queo/ Thương thân chữ nghĩa đến là nghèo/ Hồn mơ mộng, khen chê mặc kệ.)
  • : 2016-07-25 15:13:20
  • : 14 Xu
  • : 5 Thẻ
Vào web thời đầu nhưng lâu sau mới giới thiệu: Loạn Thị – Lò sản gạch chất lượng cao.
Vào web thời đầu nhưng lâu sau mới giới thiệu: Loạn Thị – Lò sản gạch chất lượng cao.

(Loạn Thị - 25/5 lúc 4:46)

Làm quen, chia sẻ kinh nghiệm, bàn về sở thích và sở ghét trong lĩnh vực truyện Việt online.

“Cứu Thế”
“Cứu Thế”

(Loạn Thị - 07/3 lúc 11:16)

Chàng biết mình đang mang trong người trong trách vô cùng to lớn. Cứu lấy Văn giới, ban ơn cho Văn giới, đưa Văn giới đến con đường tươi đẹp trải đầy hoa vàng phất phơ trên từng ngọn bút thép… đã rỉ.

Vnkings.com