Junor Wong

 • Junor Wong
 • :
  Hard-Write

 • :
 • : 2019-02-05 16:09:31
 • : 733 Xu
 • : 5 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 100 King Tác Giả III
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 60 King Văn Thần I
  1 60 King Văn Sư II
  1 40 King Tác Giả I
  1 160 King Văn Thánh II
  1 60 King Chém Gió I
  2 40 King Văn Sĩ I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 40 King Năng Nổ I
  1 60 King Cống Hiến I
  1 100 King Văn Thần II
  1 40 King Văn Sư I
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Kiên Cường III
  1 60 King Kiên Cường II
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Cống Hiến II
  1 200 King Nhiệt Huyết II
  1 300 King Triệu Phú
  1 200 King Kiên Cường IV
  1 200 King Công Thần
  1 200 King Tác Giả V
  Tổng sức mạnh: 3140
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Akabane1701 và 70 Khách

Thành Viên: 35508
|
Số Chủ Đề: 5505
|
Số Chương: 18046
|
Số Bình Luận: 62203
|
Thành Viên Mới: Phong Tran