Mac Black

 • Mac Black
 • :
  Vân Du Đại Phu

 • :
 • : 2017-04-20 09:30:52
 • : 110 Xu
 • : 1 Thẻ
 • Vật Phẩm
  2 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Cống Hiến II
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 60 King Văn Sư II
  1 100 King Văn Thần II
  1 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 60 King Chém Gió I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 40 King Văn Sư I
  1 60 King Văn Thần I
  1 100 King Văn Thánh I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 40 King Kiên Cường I
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Tác Giả II
  1 60 King Cống Hiến I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Tác Giả III
  2 200 King Nhiệt Huyết II
  2 300 King Triệu Phú
  Tổng sức mạnh: 2540
Nếu khoảng cách có là hai thế giới
Nếu khoảng cách có là hai thế giới

(Mac Black - 16/7 lúc 3:11)

Anh và em, hai thế giới song song, chúng ta cũng vậy, như hai đường thẳng. Nhưng vào đêm ấy, hai đường thẳng cắt nhau, định mệnh chúng ta cũng cắt nhau từ ấy.

Long Đế
Long Đế

(Mac Black - 23/4 lúc 6:17)

80 Kiếp trôi nổi giữa đất trời, 80 kiếp phải chịu mang danh nhục nhã, nhưng bây giờ là kiếp thứ 81, ta đã trở lại, Long Đế của các ngươi trở lại rồi đây!

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo nath ngn Nguyễn Ngọc Kim Giao và 76 Khách

Thành Viên: 11821
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: Vương Thảo Nhiên