Mưa Tuyết

  • Mưa Tuyết
  • :
  • : Biệt danh là Heo Mập Trắng.
  • : 2016-07-26 04:31:20
  • : 336 Xu
  • : 0 Thẻ
Họ Và Tên: Lê Thị Tuyết
Họ Và Tên: Lê Thị Tuyết

(Mưa Tuyết - 29/7 lúc 11:16)

Chào mọi người, rất vui được làm quen ạ!

Lớp Học Bốn Mùa
Lớp Học Bốn Mùa

(Mưa Tuyết - 26/7 lúc 6:41)

Tôi là một thành viên của lớp D khóa 2016 – 2018 của trường trung học phổ thông Quyết Tiến. Tên của tôi nằm trong mùa đông, chỉ một chữ Tuyết.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Minh Phước Nguyễn YunZhuang Ruan Phương Nhi Nguyen và 56 Khách

Thành Viên: 22299
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27272
|
Thành Viên Mới: Phương Nhi Nguyen