Ngạo Sư

 • Ngạo Sư
 • :
  Dâm Công Đại Thành

 • : Tâm ta như một con đò nhỏ Trôi dạt trên những dòng xông xưa ...
 • : 2017-02-20 16:27:27
 • : 602 Xu
 • : 17 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 100 King Chém Gió II
  1 200 King Tác Giả V
  1 200 King Kiên Cường IV
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Văn Thần II
  1 200 King Công Thần
  1 200 King Nhiệt Huyết II
  1 300 King Triệu Phú
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Năng Nổ II
  1 160 King Tác Giả IV
  1 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 60 King Văn Thần I
  1 60 King Văn Sư II
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 60 King Chém Gió I
  1 100 King Thông Thái I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Tác Giả III
  1 60 King Cống Hiến I
  1 100 King Cống Hiến II
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  Tổng sức mạnh: 3140
Hệ Thống Siêu Việt Cực Hạn
Hệ Thống Siêu Việt Cực Hạn

(Ngạo Sư - 08/12 lúc 8:10)

Mang theo hệ thống xuyên đến dị giới.

Câu chuyện ngoài lề.
Câu chuyện ngoài lề.

(Ngạo Sư - 04/6 lúc 12:24)

END!

Thơ Tiên Hiệp Chế.
Thơ Tiên Hiệp Chế.

(Ngạo Sư - 24/2 lúc 2:51)

Thơ Ngẫu Hứng, Thơ Cuồng, Thơ Nhiệt Huyết, Thơ Tự Nghĩ.

Đồ Sát Thành Ma, Vô Tâm Thành Tà.
Đồ Sát Thành Ma, Vô Tâm Thành Tà.

(Ngạo Sư - 21/2 lúc 3:00)

Giết!

Giết Hết!

Giết Hết Tất Cả!

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trung Ngô Bé Con Thủy Ngọc Linh Nhóc Con Chưa Lớn BTS My Takeshi Nguyen và 87 Khách

Thành Viên: 11103
|
Số Chủ Đề: 2614
|
Số Chương: 8172
|
Số Bình Luận: 18866
|
Thành Viên Mới: Takeshi Nguyen