Nguyen mạnh hiếu

Vạn Niệm
Vạn Niệm

(Nguyen mạnh hiếu - 04/6 lúc 12:24)

Một huyền thoại ra đời

Thơ Tiên Hiệp Chế.
Thơ Tiên Hiệp Chế.

(Nguyen mạnh hiếu - 24/2 lúc 2:51)

Thơ Ngẫu Hứng, Thơ Cuồng, Thơ Nhiệt Huyết, Thơ Tự Nghĩ.

Đồ Sát Thành Ma, Vô Tâm Thành Tà.
Đồ Sát Thành Ma, Vô Tâm Thành Tà.

(Nguyen mạnh hiếu - 21/2 lúc 3:00)

Giết!

Giết Hết!

Giết Hết Tất Cả!

Thành Viên

Thành viên online: Nguyen Bich Ngoc và 90 Khách

Thành Viên: 7200
|
Số Chủ Đề: 1905
|
Số Chương: 4991
|
Số Bình Luận: 14505
|
Thành Viên Mới: Trịnh Việt