Ngạo Sư

 • Ngạo Sư
 • :
  Dâm Công Đại Thành

 • : Tâm ta như một con đò nhỏ Trôi dạt trên những dòng xông xưa ...
 • : 2017-02-20 16:27:27
 • : 867 Xu
 • : 19 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 100 King Chém Gió II
  1 200 King Tác Giả V
  1 200 King Kiên Cường IV
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Văn Thần II
  1 200 King Công Thần
  1 200 King Nhiệt Huyết II
  1 300 King Triệu Phú
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Năng Nổ II
  1 160 King Tác Giả IV
  1 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 60 King Văn Thần I
  1 60 King Văn Sư II
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 60 King Chém Gió I
  1 100 King Thông Thái I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Tác Giả III
  1 60 King Cống Hiến I
  1 100 King Cống Hiến II
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  Tổng sức mạnh: 3140
Đại Đạo Vô Địch
Đại Đạo Vô Địch

(Ngạo Sư - 21/3 lúc 8:39)

Mạnh đến mức không ai cản nổi!
Kiêu ngạo đến mức không ai sánh được!
Đơn giản là hai chữ Vô Địch!

Hệ Thống Siêu Việt Cực Hạn
Hệ Thống Siêu Việt Cực Hạn

(Ngạo Sư - 08/12 lúc 8:10)

Mang theo hệ thống xuyên đến dị giới.

Câu chuyện ngoài lề.
Câu chuyện ngoài lề.

(Ngạo Sư - 04/6 lúc 12:24)

END!

Thơ Tiên Hiệp Chế.
Thơ Tiên Hiệp Chế.

(Ngạo Sư - 24/2 lúc 2:51)

Thơ Ngẫu Hứng, Thơ Cuồng, Thơ Nhiệt Huyết, Thơ Tự Nghĩ.

Đồ Sát Thành Ma, Vô Tâm Thành Tà.
Đồ Sát Thành Ma, Vô Tâm Thành Tà.

(Ngạo Sư - 21/2 lúc 3:00)

Giết!

Giết Hết!

Giết Hết Tất Cả!

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 59 Khách

Thành Viên: 19575
|
Số Chủ Đề: 4025
|
Số Chương: 13202
|
Số Bình Luận: 25981
|
Thành Viên Mới: Trường Nam