Nguyen Vy Nguyen

  • Nguyen Vy Nguyen
  • :
  • :
  • : 2019-08-08 03:51:45
  • : 10 Xu
  • : 0 Thẻ
Em không phải là bài tình ca của anh
Em không phải là bài tình ca của anh

(Nguyen Vy Nguyen - 08/8 lúc 8:03)

Với tôi, anh Zan giống như bản tình ca buồn mà tôi nghe trong một chiều mưa rơi. Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, tôi sẽ phải quên anh. Vì tôi biết bản tình ca đó vĩnh viễn tôi không thuộc về.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Sazuki Miyazono Cartoon Một Khoảnh Khắc Vi Vian Nhất Tiêu Bác Quân Aka Thúy Vũ Ngọc Mai Kung Lin và 122 Khách

Thành Viên: 30437
|
Số Chủ Đề: 4998
|
Số Chương: 16336
|
Số Bình Luận: 36501
|
Thành Viên Mới: Kung Lin