Diend

 • Diend
 • :
 • http://%20
 • :
 • : 2017-09-14 06:20:01
 • : 1126 Xu
 • : 12 Thẻ
 • Vật Phẩm
  5 160 King Văn Thánh II
  5 160 King Tác Giả IV
  1 60 King Chém Gió I
  2 100 King Văn Thần II
  2 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Cống Hiến II
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 40 King Văn Sư I
  1 60 King Văn Sư II
  1 60 King Văn Thần I
  Tổng sức mạnh: 1280

Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le và 171 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh