Lão Nhân Kể Truyện

  • Lão Nhân Kể Truyện
  • :
  • : Lão Nhân muốn kể hết toàn bộ thần thoại Việt, để mọi người đều biết và nhớ tới lịch sử oai hùng của chúng ta
  • : 2017-08-02 09:49:13
  • : 95 Xu
  • : 0 Thẻ
Âu Lạc Truyện
Âu Lạc Truyện

(Lão Nhân Kể Truyện - 05/8 lúc 9:46)

Truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ, sự hình thành nên dân tộc Việt. Các sự tích cổ được người Việt truyền lại qua nhiều thế hệ, cội nguồn người Việt

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hue Vu và 251 Khách

Thành Viên: 26164
|
Số Chủ Đề: 4563
|
Số Chương: 15470
|
Số Bình Luận: 30926
|
Thành Viên Mới: Hue Vu