Story Ones Ads QC

Oanh Phan

  • Oanh Phan
  • :
  • :
  • : 2018-02-17 04:59:48
  • : 136 Xu
  • : 0 Thẻ
Thí Thiên Yêu Nghiệt
Thí Thiên Yêu Nghiệt

(Oanh Phan - 12/8 lúc 12:50)

Vạn năm trước đã từng yêu nhau, nguyện bồi nàng đời đời kiếp kiếp, bất ly bất khí. Vạn năm sau giữa biển người mênh mông, chàng và nàng vẫn tay trong tay, trở về Thiên Không.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: HO NU HO và 108 Khách

Thành Viên: 36913
|
Số Chủ Đề: 5617
|
Số Chương: 18246
|
Số Bình Luận: 68849
|
Thành Viên Mới: An Châu