SRG JN

 • SRG JN
 • :
  Tử Thần Tập Sự

 • :
 • : 2019-05-07 07:40:14
 • : 1083 Xu
 • : 9 Thẻ
 • Vật Phẩm
  2 40 King Tác Giả I
  1 40 King Năng Nổ I
  2 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 60 King Văn Sư II
  1 100 King Văn Thần II
  1 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Cống Hiến II
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 100 King Thông Thái I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 60 King Văn Thần I
  1 100 King Văn Thánh I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Tác Giả III
  1 60 King Cống Hiến I
  Tổng sức mạnh: 1940
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Eo Chang Hy Tuấnn' Nghĩa và 81 Khách

Thành Viên: 38051
|
Số Chủ Đề: 5744
|
Số Chương: 18515
|
Số Bình Luận: 74675
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Nhung