Ivy

 • Ivy
 • :
  Mặc Nữ

 • : ''Mình Là Chính Mình, nhiều lúc vì quên nhắc nhở bản thân mà tôi đã đánh mất hạnh phúc ở thực tại.'' "Thường Xuân mang vận tốt, điềm lành Quanh năm mơn mởn, hoài mướt xanh. Nhắc nhở bản thân luôn phải giữ Hạnh phúc thực tại của chính Anh!" -Thích Bao Đồng-
 • : 2019-06-01 04:16:13
 • : 20 Xu
 • : 2 Thẻ
 • Vật Phẩm
  2 40 King Tác Giả I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Cống Hiến I
  1 60 King Chém Gió I
  2 100 King Thông Thái I
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 60 King Văn Thần I
  1 160 King Tác Giả IV
  1 60 King Kiên Cường II
  1 60 King Tác Giả II
  1 100 King Tác Giả III
  1 100 King Cống Hiến II
  1 100 King Kiên Cường III
  1 160 King Văn Thánh II
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 40 King Văn Sư I
  Tổng sức mạnh: 1680
Từ biết đến hiểu
Từ biết đến hiểu

(Ivy - 11/12 lúc 5:40)

Từ Biết Đến Hiểu

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Vong Trạch Đế Dạ Tước Ngọc Ánh Đông Tàn Trần Hồng Đan Mài Vong Ưu Tsa Shin Nguyễn Lan Hương và 107 Khách

Thành Viên: 33023
|
Số Chủ Đề: 5238
|
Số Chương: 17218
|
Số Bình Luận: 49164
|
Thành Viên Mới: Đoàn Yên Nhật Vũ