Pumh Ngo

 • Pumh Ngo
 • :
 • : Đừng tìm kiếm ánh sáng khi bạn bước đi trong bóng tối. Bởi vì bạn chính là ánh sáng.
 • : 2019-05-27 12:30:02
 • : 36 Xu
 • : 3 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 40 King Tác Giả I
  1 40 King Năng Nổ I
  Tổng sức mạnh: 200
Chấp niệm
Chấp niệm

(Pumh Ngo - 10/8 lúc 4:59)

Truyện mang thể loại tình cảm, mọi yếu tố khác chỉ là phụ.

Thanh Nhật
Thanh Nhật

(Pumh Ngo - 08/6 lúc 7:02)

Đừng tìm kiếm ánh sáng khi bạn bước đi trong bóng tối. Bởi vì bạn chính là ánh sáng.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huy Ngo và 100 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ