Cố Ước

 • Cố Ước
 • :
 • :
 • : 2020-02-17 14:30:22
 • : 926 Xu
 • : 3 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Kiên Cường I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Tác Giả I
  1 60 King Chém Gió I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 60 King Văn Sư II
  1 60 King Văn Thần I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 60 King Tác Giả II
  1 60 King Cống Hiến I
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Thông Thái I
  1 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Tác Giả III
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Văn Thần II
  1 160 King Tác Giả IV
  Tổng sức mạnh: 1740
Cách để viết truyện ngắn.
Cách để viết truyện ngắn.

(Cố Ước - 02/3 lúc 5:40)

Mình cảm thấy khá có ích cho các bạn.

Tình cảm này vốn dĩ không phải đơn phương.
Tình cảm này vốn dĩ không phải đơn phương.

(Cố Ước - 29/2 lúc 10:57)

Đừng tiếc thời gian, hãy đọc một lần.

Giới thiệu về Cố Ước.
Giới thiệu về Cố Ước.

(Cố Ước - 29/2 lúc 10:56)

Giới thiệu qua về bản thân mình.

Đơn phương.
Đơn phương.

(Cố Ước - 24/2 lúc 6:43)

Những mảnh vụn vặt của câu chuyện tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Tháng mười tuyết rơi
Tháng mười tuyết rơi

(Cố Ước - 21/2 lúc 10:22)

Tháng mười tuyết rơi
Cố Ước

Vnkings.com