Thiên Ảnh

 • Thiên Ảnh
 • :
 • : .
 • : 2019-12-04 09:23:36
 • : 1205 Xu
 • : 8 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 40 King Tác Giả I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 160 King Văn Thánh II
  1 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Văn Thần II
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Kiên Cường III
  1 100 King Chém Gió II
  1 100 King Cống Hiến II
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Thân Thiện
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 60 King Chém Gió I
  1 60 King Văn Sư II
  1 60 King Văn Thần I
  1 60 King Cống Hiến I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 100 King Tác Giả III
  1 60 King Tác Giả II
  Tổng sức mạnh: 2040
Thần Quân Thiên Vũ Ma Pháp Sư – Thiên Ảnh
Thần Quân Thiên Vũ Ma Pháp Sư – Thiên Ảnh

(Thiên Ảnh - 01/2 lúc 10:51)

Thần Quân Thiên Vũ Ma Pháp Sư,Truyện Xuyên Không của tác giả Thiên Ảnh. Hành trình rèn luyện tự mình trở thành một pháp sư đỉnh cao sau khi xuyên không đến thế giới pháp thuật của Trương Thiên Vũ.

Vnkings.com