Dị Vy Diễm Thảo

 • Dị Vy Diễm Thảo
 • :
 • : Họa Họa là con hủ không ăn tạp. Hủ thuần huyết quý's tộc's
 • : 2018-01-09 04:15:50
 • : 125 Xu
 • : 7 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 100 King Văn Thần II
  1 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 160 King Tác Giả IV
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Cống Hiến II
  1 100 King Kiên Cường III
  Tổng sức mạnh: 920
Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ – Dị Vy Diễm Thảo
Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ – Dị Vy Diễm Thảo

(Dị Vy Diễm Thảo - 20/3 lúc 3:44)

“Cười… là để che giấu. Từ trước đến nay Lam Hàn Kì ta chưa biết đến từ “cười thật lòng” là như thế nào! Cũng giống như con người ta, diễn viên có vô vàn cách biểu cảm, ta lại có vô số mặt nạ.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh và 88 Khách

Thành Viên: 17361
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23444
|
Thành Viên Mới: Út Nị