Xuyến Mục

  • Xuyến Mục
  • :
  • :
  • : 2019-06-20 15:40:11
  • : 211 Xu
  • : 1 Thẻ
[Hệ thống xuyên nhanh]: Vật hi sinh công lược boss phản diện
[Hệ thống xuyên nhanh]: Vật hi sinh công lược boss phản diện

(Xuyến Mục - 30/6 lúc 12:10)

Gặp anh là điều em hạnh phúc nhất.
Em chỉ hận rằng không thể dâng cả thế giới cho anh.
Yêu anh hơn tất cả em nghĩ.
Và anh là tất cả, là thế giới của em.
Là nguồn sống của em
Và tất cả đều vì anh

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lạc Ảnh Bạch Sương Tuyết và 46 Khách

Thành Viên: 25968
|
Số Chủ Đề: 4559
|
Số Chương: 15430
|
Số Bình Luận: 30925
|
Thành Viên Mới: Tôm Bé