Thiên Thân

  • Thiên Thân
  • :
  • :
  • : 2020-05-04 20:41:15
  • : 96 Xu
  • : 0 Thẻ
Hoa Nở Mùa Hè
Hoa Nở Mùa Hè

(Thiên Thân - 27/5 lúc 5:11)

Bài thơ Nhãm số 9: Một ngày đi dạo thong dong, chợt gặp lại màu hoa rất đỗi thương yêu, rồi cũng chợt nhận ra rằng: nếu không gặp lại, có khi mình đã quên.

Đoạn Kết
Đoạn Kết

(Thiên Thân - 11/5 lúc 11:35)

Một câu chuyện nhiều yêu đương, nhiều máu, nhưng không nhiều nước mắt.

Dối Trời Đông
Dối Trời Đông

(Thiên Thân - 07/5 lúc 8:16)

Bài thơ Nhãm số 2

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Vit Lua Duc Nguyet Tàng Kỳ Akabane1701 Hồng Hân Dưa Hạt Lucia Seraphine Đỗ Thị Thanh Hương Lang Lang Trần Moon Vit Nguyet Anh Nguyen BuBu Kem và 131 Khách

Thành Viên: 35480
|
Số Chủ Đề: 5501
|
Số Chương: 18035
|
Số Bình Luận: 61963
|
Thành Viên Mới: BuBu Kem