Giản Hạ Thủy

  • Giản Hạ Thủy
  • :
  • : "Vì người hoa rơi hữu ý Khiến nước chảy càng vô tình..."
  • : 2018-01-26 11:10:33
  • : 1248 Xu
  • : 0 Thẻ
Hồ Điệp
Hồ Điệp

(Giản Hạ Thủy - 18/2 lúc 8:12)

Đừng nói rằng “Nếu như…” để mong có thể “Làm lại”, bởi “Nếu như” đồng nghĩa với “Muộn rồi”.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dao Phuong Thanh và 175 Khách

Thành Viên: 26994
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31947
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyen