Cà Khịa

  • Cà Khịa
  • :
  • : Lương tâm có thể không đáng giá tiền. Tuy nhiên, làm người chúng ta có thể mất nhiều thứ nhưng đừng để mất lương tâm. Bởi nó là thứ mà chỉ có con người mới có, loài vật không sở hữu. Đừng khiến người khác không phân biệt bản thân bạn với loài súc sinh.
  • : 2018-07-29 16:07:32
  • : 1040 Xu
  • : 10 Thẻ
Nỗi Niềm Lịch Sử
Nỗi Niềm Lịch Sử

(Cà Khịa - 16/1 lúc 9:26)

Để ngày nay, bọn họ sống ấm yêm trong hòa bình, mà thảnh thơ nói lời miệt thị cho việc nhớ về cội nguồn chính là hành động: “Ăn mày quá khứ”!

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Le Anh Quan và 71 Khách

Thành Viên: 38051
|
Số Chủ Đề: 5744
|
Số Chương: 18515
|
Số Bình Luận: 74670
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Nhung