Phạm Duyên

  • Phạm Duyên
  • :
  • : Phạm là thanh tịnh, Duyên là biên giới. Có nghĩa là cảnh giới của thanh tịnh
  • : 2018-08-18 06:33:17
  • : 80 Xu
  • : 0 Thẻ
Không Thoại (Quyển Thượng): Nhập mộng – Vân Trung Khách
Không Thoại (Quyển Thượng): Nhập mộng – Vân Trung Khách

(Phạm Duyên - 18/8 lúc 9:22)

Sau hạo kiếp Lục Giới, Thần Hồ Cửu Vỹ tổn thương nguyên khí trầm trọng, phải nhập luân hồi chờ ngày tiến Thần lần nữa. Hắn cô độc vạn năm mới gặp được một người nhưng đến cuối cũng chỉ gọi là cố nhân.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bodhi linh đinh Dii Dii Kiều Tiên và 167 Khách

Thành Viên: 29263
|
Số Chủ Đề: 4867
|
Số Chương: 16032
|
Số Bình Luận: 35115
|
Thành Viên Mới: Kiều Tiên