Tiểu Ngạn

  • Tiểu Ngạn
  • :
  • :
  • : 2019-02-06 23:30:05
  • : 30 Xu
  • : 0 Thẻ
Truyền thuyết về bảy người con Vũ Trụ
Truyền thuyết về bảy người con Vũ Trụ

(Tiểu Ngạn - 27/2 lúc 10:56)

Thế giới, được sinh ra thế nào? Và ai là người bảo vệ trật tự thế giới?
Bảy người con, tồn tại vì vũ trụ, lập nên trật tự của thế giới, bảo hộ Vũ Trụ này.
Họ có thực sự tồn tại?

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bodhi linh đinh Dii Dii Kiều Tiên và 167 Khách

Thành Viên: 29263
|
Số Chủ Đề: 4867
|
Số Chương: 16032
|
Số Bình Luận: 35115
|
Thành Viên Mới: Kiều Tiên