Phong Thiêm Đao

  • Phong Thiêm Đao
  • :
  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/699068613620510/
  • : Hữu hình bất lụy vật, vô tích khứ tùy phong Ngoạn mục nhưng không rực rỡ, lên xuống là vô thường
  • : 2017-07-20 14:12:44
  • : 741 Xu
  • : 0 Thẻ
Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai
Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai

(Phong Thiêm Đao - 24/7 lúc 9:12)

Hành trình khám phá bí mật của một đứa trẻ. Nhưng nếu bí mật đã được giải khai, đứa trẻ có chịu nhìn nhận chính bản thân mình? Một con cờ, một bàn cờ và những người chơi cờ.

Thành Viên

Thành viên online: SưƠng sỚm Phong Ôppa và 97 Khách

Thành Viên: 5836
|
Số Chủ Đề: 1671
|
Số Chương: 4043
|
Số Bình Luận: 13351
|
Thành Viên Mới: Hoa Em