Tộc Trưởng Ivient

 • Tộc Trưởng Ivient
 • :
 • : Sinh năm 95. Thuộc cung Thiên Yết. Đang là cô sỹ, sắp thành bác sỹ đến nơi rồi.
 • : 2017-10-29 05:25:33
 • : 355 Xu
 • : 2 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 160 King Tác Giả IV
  Tổng sức mạnh: 160
Lời nói dối của Thần (Q3)
Lời nói dối của Thần (Q3)

(Tộc Trưởng Ivient - 15/2 lúc 1:55)

Thần nói: “Lịch sử là thước đo đúng đắn nhất của thời gian!”
.

Lời nói dối của Thần (Q2)
Lời nói dối của Thần (Q2)

(Tộc Trưởng Ivient - 23/11 lúc 6:53)

Thần nói: “Là Thần, ta sẽ không can dự vào chuyện thế gian.”

Lời nói dối của Thần (Q1)
Lời nói dối của Thần (Q1)

(Tộc Trưởng Ivient - 29/10 lúc 7:24)

Thần nói: “Là con ta, con chắc chắn sẽ luôn được hạnh phúc!”

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Khánh Ly và 77 Khách

Thành Viên: 29212
|
Số Chủ Đề: 4862
|
Số Chương: 16028
|
Số Bình Luận: 35029
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Phương