Trung Nguyễn Minh

  • Trung Nguyễn Minh
  • :
  • : Games > Bạn gái cũng như việc có bạn gái
  • : 2017-07-12 03:19:58
  • : 121 Xu
  • : 0 Thẻ
Honokakai – Thế Giới Khác
Honokakai – Thế Giới Khác

(Trung Nguyễn Minh - 23/7 lúc 11:59)

Lấy ý tưởng từ game Pokémon về các Move, Type và đặc biệt xây dựng hình ảnh Đấng tạo hóa của Honokakai mượn hình ảnh Arceus – Pokémon tối cao.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyenhoangquan Nguyen Trí Ikio và 104 Khách

Thành Viên: 16702
|
Số Chủ Đề: 3499
|
Số Chương: 11265
|
Số Bình Luận: 23074
|
Thành Viên Mới: Trí Ikio