Tú Tim

  • Tú Tim
  • :
  • :
  • : 2018-08-18 03:39:18
  • : 162 Xu
  • : 0 Thẻ
Tiếc!
Tiếc!

(Tú Tim - 19/8 lúc 11:38)

Thơ

Rối!
Rối!

(Tú Tim - 19/8 lúc 10:54)

Sự rối bời của ý thơ.

Học tốt, khó gì?
Học tốt, khó gì?

(Tú Tim - 18/8 lúc 5:16)

Kinh nghiệm học hành.

Tôi và kỷ niệm người lính.
Tôi và kỷ niệm người lính.

(Tú Tim - 18/8 lúc 4:45)

Viết về kỷ niệm trong quân đội của một chàng trai.

Tuổi 24 là điều khó hiểu!
Tuổi 24 là điều khó hiểu!

(Tú Tim - 18/8 lúc 3:22)

Những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống của tuổi 24.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Đới Nguyệt Vi Vũ và 167 Khách

Thành Viên: 26229
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 30999
|
Thành Viên Mới: Vi Vũ