Tue Vuu

  • Tue Vuu
  • :
  • : Writing is my life!
  • : 2017-08-12 16:43:11
  • : 49 Xu
  • : 0 Thẻ
Tuyệt diệt
Tuyệt diệt

(Tue Vuu - 15/11 lúc 1:45)

Đây là lần đần Tue Vuu viết truyện zombie. Kinh nghiệm không có nên mọi người hãy góp ý. Đây sẽ là tiền đề để Tue Vuu xây dựng tác phẩm lớn nhất của mình.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Elmyl Papano Fregrid Beaucham Strongest 박새나 và 112 Khách

Thành Viên: 16153
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10877
|
Số Bình Luận: 22776
|
Thành Viên Mới: thảo nguyễn